abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

CADM-nieuwsoverzicht CADM-nieuws 28 - 17 september 2001

AutoCAD 2002

Zoals u wellicht heeft gemerkt is er van AutoCAD weer een nieuwe versie op de markt verschenen. Voor diegenen die deze versie nog niet in huis hebben volgt hieronder een overzicht van de meest belangrijke veranderingen.

Associatieve bemating
Indien u een gemaatvoerd object van vorm gaat veranderen of gaat verplaatsen (bijvoorbeeld m.b.v. de grips), dan hoeft u nu niet meer de maat mee te selecteren. Indien de DIMASSOC-variabele op 2 staat (of d.m.v. Tools, Options) dan wordt die maat automatisch aangepast, zoals in het voorbeeld hieronder is te zien.

Met behulp van de grips wordt de cirkel links vergroot. De straal van de cirkel is reeds gemaatvoerd. Die maatvoering wordt NIET meegeselecteerd.

Na de cirkel dynamisch te hebben vergroot zien we op de figuur hier rechts dat de maat automatisch is aangepast (zonder dat deze geselecteerd was). M.b.v. een enkele Escape (functie van AutoCAD 2000i) verlaat u de grips.
Door middel van het DIMREASSOCIATE-commando kan een punt dat in eerste instantie niet geassocieerd is aan een AutoCAD-object of -punt, daar later alsnog aan geassocieerd worden.AIs onderdeel van accociatieve bemating is met de mogelijkheid om een model in paperspace te maatvoeren een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Indien u gewend bent uw tekening op te zetten met viewports (en wie is dat niet heden ten dage!), dan bepaalt u per layout hoe u de configuratie van uw viewports wilt hebben. In het voorbeeld hiernaast is van een willekeurig model een layout gemaakt, waarbij het model op drie verschillende manieren is gepresenteerd (let ook op het ucs per viewport). Aangezien in modelspace nog niet is gemaatvoerd, gaan we dat nu in paperspace doen.Afbeelding vergroten Geen aparte stijlen met aparte schalen aanmaken, maar gewoon recht toe recht aan in paperspace het gewenste deel van het model maatvoeren. Het resultaat is als hierboven. Als we nu niet tevreden zijn over de plaats van het model binnen het viewport, schuiven we het model met het bekende "handje" gewoon naar de gewenste locatie. Vervolgens zien we dat de (paperspace-) maatvoering vanzelf meeschuift met het model. Als we nu terugschakelen naar het model dan zien we vanzelfsprekend dat dit het ongemaatvoerde model is. Ook bij verdraaiing van het UCS past de maatvoering zichzelf aan.


Block Attribute Manager
Met de Block Attribute Manager kunnen blokattributen in de tekening zelf worden aangepast zonder daarvoor de blokken afzonderlijk te hoeven exploderen en te hoeven herdefiniëren in de tekening.Afbeelding vergrotenIn het dialoogmenu kan men het block selecteren waarvan men de attributen wilt wijzigen. Vervolgens kan men het attribuut selecteren welke men wilt wijzigen. In het voorbeeld hiernaast moet de prompt van PUTTYPE gewijzigd worden in "type van de put" (bv. straatkolk of inspectieput). Na selectie van PUTTYPE kan met Edit de gewenste wijziging worden doorgevoerd.

In het Edit-menu kunnen ook wijzigingen t.b.v. de tekst en/of algemene eigenschappen (bv laag, kleur en lijntype) van het attribuut worden aangebracht. Afbeelding vergroten De wijzigingen worden direct doorgevoerd in alle bestaande block-insertions binnen de tekening. Verder heeft de Block Attribute Manager o.a. de mogelijkheid om een attribuut uit een blok te verwijderen, om de volgorde van attributen te wijzigen (dit heeft alleen effect op de getoonde attributen binnen de Block Attribuut Dialoogbox en bij het opnieuw binnenhalen van een blok) en om de naam, prompt en waarde van het attribuut te wijzigen. Een afgeleide van de Block Attribute Manager en een verdere uitbreiding van het bestaande ATTEDIT-commando vormt verder de Enhanced Attribute Editor, welke alleen de eigenschappen van het geselecteerde blok kan wijzigen. Tenslotte is er nog een nieuwe wizard voor het overzetten van block attribuut-gegevens naar andere, kommagescheiden gegevensbestanden, zoals MS Excel of Access-file's.

Layer Translator
Ook op het gebied van lagen heeft AutoCAD 2002 uitbreidingen ondergaan. Met de zgn. Layer Translator kunnen nu op een snelle en overzichtelijke manier namen van lagen van een bepaalde tekening worden "vertaald" naar de door u gehanteerde laagbenaming volgens uw CAD-werkwijze. Afbeelding vergrotenLinks in het dialoogmenu verschijnen de lagen van de tekening waarvan u de naam wilt wijzigen. Selecteert men daaruit een laag, dan kan aan de rechterzijde met "New" een andere laagnaam worden opgegeven waarnaar de oude laag moet worden vertaald of men kan met "Load" een voorbeeldtekening laden waaruit men een laag kan kiezen. Op deze wijze kunnen lagen worden geconverteerd. Moet dit nu voor meerdere tekeningen met dezelfde laagopbouw worden gedaan, dan is het raadzaam om de laagconversie met de knop "Map" weg te schrijven naar een zgn. dws-bestand, zodat niet elke keer opnieuw de conversie hoeft te worden opgegeven. Selecteert men een laag uit de Layer Transition Mappings dan kunnen de eigenschappen van de lagen ook nog worden gewijzigd. Komen dezelfde laagnamen in twee tekeningen voor, dan kunnen met "Map same" die eigenschappen van die lagen gelijk worden getrokken. Afbeelding vergrotenOnder "Settings" kan de manier van het converteren van lagen worden vastgelegd. Heeft men eenmaal een voorbeeldbestand dan kan onder "Check Standards" (nieuwe werkbalk) worden gecontroleerd hoeveel en in welke mate lagen van de huidige tekening afwijken van de standaard. Verder kan als handige nieuwe functie nog genoemd worden het SCALETEXT-commando, waarmee teksten in handeling kunnen worden verschaald met behoudt van het insertion punt van de individuele tekst. Dit in tegenstelling tot het conventionele SCALE-commando. Het insertion punt kan worden gewijzigd indien men dit afzonderlijk opgeeft.Internet-uitbreidingen
Afbeelding vergroten
Naast deze AutoCAD-verbeteringen en uitbreidingen bevat AutoCAD 2002 verdere uitbreidingen op het gebied van internet, waaronder de mogelijkheid om binnen Publish to the Web nu met templates en thema's te werken, waardoor uw tekeningen nog overzichtelijker op het internet kunnen worden getoond. Nadat u de configuratie heeft ingesteld krijgt u met Preview een voorbeeld te zien van uw webpagina. U kunt ten alle tijde de layout van deze webpagina wijzigen, bijvoorbeeld door er inmiddels meerdere tekeningen aan toe te voegen of gewijzigde tekeningen te vervangen. Heeft u "Enable idrop" aangevinkt, dan kunnen anderen uw gepubliceerde bestanden weer als plaatje binnen hun ontwerp halen. Verder bestaat er natuurlijk de mogelijkheid uw geopende tekeningen met alle gerelateerde X-ref's en bestanden met eTransmit aan anderen te zenden (vergelijk Pack en Go in de Bonus Tools van AutoCAD 14). Hierbij wordt een execute-bestand gegenereerd, eventueel beveiligd met een password, en kan men ook nog kiezen in welk AutoCAD-bestandsformaat men dat wil doen (bv. AutoCAD 14). Compleet verzenden met optimale snelheid dus.
Nog meer mogelijkheden met betrekking tot het internet heeft u met Buzzsaw.com (centraal internetportaal voor techneuten, waarbij de link tussen mensen, materialen en middelen gelegd kan worden) en RedSpark (internetmogelijkheid om nauwer samen te werken met uw leveranciers), maar daarover meer in het volgende CADM-nieuws.

Gratis Volo View Express
Last but not least wordt bij AutoAD 2002 gratis Volo View Express geleverd. T.o.v. de versie van 2 jaar geleden bezit deze versie, naast functies voor het bekijken en plotten van tekeningen, een mogelijkheid tot het zgn. "redlining", weliswaar beperkt, maar toch. Naast gewone AutoCAD-bestanden kunnen tevens Mechanical Desktop en Architectural Desktop-bestanden worden bekeken, mits de Object Enabler is gedownloaded. Men kan al gebruik maken van Volo View Express zonder AutoCAD hiervoor te hoeven installeren.

Afbeelding vergroten Ingebouwde Object-Enabler in AutoCAD LT 2002
Met het uitkomen van AutoCAD 2002 is ook de nieuwe versie van AutoCAD LT geïntroduceerd, namelijk LT 2002. De nadruk bij deze versie ligt op de uitwisseling van DWG-bestanden, zowel voor AutoCAD 2000, 2000i als 2002. Zelfs de met de Object DBX-technologie gemaakte objecten in Architectural Desktop (bv. deuren in muren) of andere AEC-applicaties, kunnen zonder probleem worden geopend en worden gewijzigd in LT 2002, d.m.v. de ingebouwde "Object Enabler". In de afbeelding hiernaast is een ADT-bestand, dat bestaat uit "slimme objecten", gewoon geopend in AutoCAD LT 2002 om deze daarna te kunnen aanpassen.
Wilt u ook eens weten hoe dat nu werkt met die viewports´┐Ż.?
Kom dan naar de open upgrade-opleiding AutoCAD 2002 voor AutoCAD 14-gebruikers bij IDEOMA. Deze staat gepland voor 18, 20, 25 en 27 september a.s. (allen ochtenden). U leert hier o.a. hoe u effici´┐Żnt om kunt gaan met de layout-tabbladen van AutoCAD 2002 i.c.m. voorgedefinieerde templates en laaginstellingen en hoe u de plotter moet instellen voor het optimale resultaat. Meldt u snel aan en bel naar 071-5414455!

Klik hier voor de huidige opleidingen en diensten.
AutoCAD 2002 is niet de laatste versie. Klik hier voor AutoCAD 2004.

Klik hier voor informatie over eerdere versies van AutoCAD
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv