www.astrin.nl
www.astrin.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Astrin

Ondernemersvereniging van bedrijven actief in de verkeersindustrie

ASTRIN is een ondernemersvereniging van bedrijven actief in de verkeersindustrie. Bij de vereniging zijn producenten, installateurs en toeleveranciers aangesloten. Alle ondernemingen hebben hun eigen specialisme voor veelal hightech oplossingen in de mobiliteitsector en leveren een bijdrage aan het verbeteren van de mobiliteit.

De visie van ASTRIN is dat de inzet van verkeerstechnologie gecombineerd met doortastend beleid de mobiliteit kan vergroten. Vanuit deze zienswijze stelt ASTRIN zijn expertise beschikbaar aan beleidsmakers en uitvoerende organisaties zoals RWS en zijn diensten, gemeenten en provincies.

De markt voor verkeerstechnologie is op zich zelf een veelbelovende. Niettemin is de groei van de markt geen vanzelfsprekende zaak omdat de noodzakelijke investeringen in het verbeteren van de bereikbaaheid achterblijven en onderhevig is aan politieke besluitvorming. Daarom rekent ASTRIN het tot haar taak deze besluitvorming te beïnvloeden.

Ambitie en beleid

De ambitie van ASTRIN kent drie hoofdthemas:
1) Investeringen in verkeerstechnologie
2) Professionaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
3) Promotie van mobiliteitsproducten

1) Investeringen in verkeerstechnologie

De inzet van technologie in combinatie met doortastend beleid kan de mobiliteit sterk verbeteren. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig tussen betrokken marktpartijen en overheden. ASTRIN streeft naar het verhogen van de investeringen in verkeerstechnologie door de centrale en de lokale overheden en door private instellingen om verkeersvraagstukken beter te beheersen. Daaronder valt nadrukkelijk ook investeren in ICT.

Om deze doelstelling te realiseren, werkt ASTRIN samen met Connekt/ITS Nederland. De samenwerking is gericht op het optimaliseren van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in verkeer en vervoer, zodat systemen veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker zullen worden.

ITS Nederland beheert een kennis- en innovatienetwerk en voorziet in de behoefte aan structureel en actiegericht overleg met marktpartijen en overheden. Leden van ASTRIN zijn automatisch lid van ITS Nederland en hebben toegang tot ITS-bijeenkomsten en activiteiten en ontvangen de ITS-Nieuwsbrieven.

2) Professionaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid van de opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten) is van groot belang. Professionele opdrachtgevers bieden meer ruimte voor innovaties en leggen meer nadruk op de kwaliteit van een product en/of dienst. Een professionele opdrachtgever zal in de regel ondernemers niet uitsluitend en alleen selecteren op de initiële kosten, maar veel meer op een verantwoorde verhouding tussen elementen zoals functionaliteit, kwaliteit en prijs.

Met een professionele opdrachtgever heeft een ondernemer meer kans zich te profileren op zijn onderscheidend vermogen. ASTRIN voert overleg met opdrachtgevers en oefent druk uit om daadwerkelijk de noodzakelijke professionaliseringsslag op een verantwoorde manier te maken.

3) Promotie van mobiliteitsproducten

Ook al zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de promotie van hun producten en diensten, ASTRIN kan op dit gebied een belangrijke rol spelen. Te denken valt hierbij aan het organiseren van collectieve deelname aan beurzen en de twee jaarlijkse uitgave van het magazine DOORSTROOM. ASTRIN voert ook overleg met de RAI over de opzet van Intertraffic en heeft een kortingregeling bedongen voor de ASTRIN-leden.

Het magazine DOORSTROOM is vooral bedoeld om de markt kennis te laten nemen van de diensten, producten en systemen van de leden die een rol spelen bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Veelal komen de klanten zelf aan het woord. Leden van ASTRIN kunnen de inhoud van het magazine mede bepalen, onder meer door deel uit te maken van de redactieraad.

Werkgroepen
ASTRIN is actief bij het ontwikkelen van standaarden. De stuurgroep Standaardisatie houdt zich onder meer bezig met de het definiëren van koppelvlakken. Onder auspiciën van de Stuurgroep heeft ASTRIN RWS met succes geadviseerd om de Standaard EtherNet IP toe te passen voor de signaalgevers.

De werkgroep Dynamisch Verkeers Management (DVM) ontwikkelt in samenwerking met ITS Nederland voorwaarden die een gedifferentieerde aanpak van de mobiliteitsproblemen mogelijk maakt.

De leden
De vereniging organiseert elk jaar ten minste twee ledenbijeenkomsten. Daar worden de activiteiten en het beleid van de vereniging besproken. Leden worden nadrukkelijk bij het beleid van de vereniging betrokken en hebben de gelegenheid voorstellen te doen. Zeker één keer per jaar wordt een gastspreker uitgenodigd die een inleiding houdt over een voor de leden interessant actueel thema.

Het bestuur en secretariaat van ASTRIN staan open voor ideeën en suggesties en nodigen leden uit tot het nemen van initiatieven. Inhoudelijke bijdragen van de leden is net zo belangrijk voor de instandhouding en groei van ASTRIN, als hun financiële bijdrage.

IVERA
ASTRIN is de initiatiefnemer van de Stichting IVERA protocol. Deze organisatie heeft een datacommunicatie standaard ontwikkeld voor de communicatie tussen verkeersregeltoestellen en centrale systemen. IVERA beheert deze standaard en geeft licenties uit.

Vereniging FME
ASTRIN is als brancheorganisatie aangesloten bij de Vereniging FME en maakt deel uit van het FME-netwerk in Den Haag en Brussel. Via dit kanaal heeft ASTRIN een inbreng bij meer algemene ondernemersvraagstukken, zoals industriebeleid, milieuvraagstukken, exportpromotie en Europa.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.astrin.nl

Vb

cv

Zoetermeer

Ondernemersvereniging van bedrijven actief in de verkeersindustrie


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv