www.ameland.nl
www.ameland.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Ameland

Gemeente Ameland

De geschiedenis van Ameland van voor de jaren 1300 is zeer vaag. Dit komt mede, omdat er van het daarvoor liggende tijdperk vrijwel geen historische vondsten zijn gedaan, die wellicht wat meer duidelijkheid gegeven zouden hebben over die tijd. Wel is bekend dat de scheepvaart van toen de Waddeneilanden gebruikte als vluchtplaatsen, het vermoedelijke begin van de latere nederzettingen.
Bij de restauratiewerkzaamheden aan de Nederlands Hervormde kerk te Hollum heeft men ontdekt dat de kerk, zoals zij er nu staat, gebouwd is op de fundamenten van een kerk daterend uit de jaren 1100. Men had echter gehoopt om restanten te vinden van een kerk uit de jaren 800, die volgens overleveringsverhalen daar ook gestaan moest hebben. Zeker is echter dat Ameland, in de loop der eeuwen, vrijwel altijd onafhankelijk geweest is.

Dit betekent echter niet dat het een tijd geweest is zonder tweedracht. Ameland was in het verleden vaak een bron van ruzies. Was het niet tussen de Amelanders en haar regeerders, dan was het wel tussen de familieleden van de regeerders onderling.
Vanaf 1400 voerde men een neutraliteitspolitiek tussen de Hollanders en de Friezen, die elkaar onophoudelijk in de haren zaten. In de jaren 1400 werd door Ritske Jelmera, een vermogend, ontwikkeld en tot de Friese adel behorend man, te Ballum een slot gebouwd, dat uiteindelijk na diverse erfeniskwesties, geërfd werd door Hayo Jelmera, later bekend als Hayo van Cammingha.
Het slot werd hem in 1474, tijdens een geding officieel toegewezen, met o.a. erfelijk recht op zee vond.

Na die jaren volgde een tweehonderd jaar durend bewind van de Cammingha's. In die jaren had men wat onenigheid met de watergeuzen maar over het algemeen wist men op het eiland neutraal te blijven, o.a. in de oorlog tussen Spanje en Nederland. Een neutraliteit die erkend werd door de Staten van Friesland, maar niet door de Staten Generaal en de Staten van Holland, die zelf aanspraak op het eiland meenden te hebben.

Tot 1600 bleef het op Ameland onrustig, daar de eilanders meenden dat de heersers van Ameland teveel macht hadden. Met harde hand werd er een eind aan gemaakt en in 1629, toen Spanje opnieuw Amelands neutraliteit erkende, keerde de rust weer. In 1681 stierf de laatste Cammingha en het eiland ging over in handen van de familie Thoe Schwartsenberg Hohenlandsberg, die het in 1704 verkochten voor f 170.000,- aan Johan Willem Friso, erfstadhouder van Friesland. Ameland was voor het eerst in handen van de Oranjes.

Na diverse malen van bewoner te zijn verwisseld, kwam het slot in 1828 in handen van koopman Jan Scheltema, die het voor afbraak gekocht had. In 1829 werd het met de grond gelijk gemaakt.

In de loop der jaren is er, mede door de slechte bestaansmogelijkheid, een sterke open neergang geweest van het aantal inwoners. Dit is eerst na de aanleg van de dijken en later door het toerisme beter geworden.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.ameland.nl

Og

og

Hollum

Gemeente Ameland


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv