www.andijk.nl
www.andijk.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Afdeling Civiel Technische Dienst

Gemeente Andijk

Reeds voor 1300 was in het midden en oosten van West-Friesland een zevental duidelijk begrensde maatschappelijke eenheden tot stand gekomen met elk een eigen kerkelijk, plaatselijk, rechterlijk en waterstaatkundig bestuur. Toen West-Friesland tegen het einde van de 13e eeuw aan de Hollandse gravenkroon was gehecht, vereiste de economische ontwikkeling herziening van het rechtsbestel. Dit kwam tot uiting in het verlenen van stedelijke rechten. Na Medemblik, dat in 1289 als eerste stadsrechten verwierf, verkregen ruim een halve eeuw later ook Enkhuizen en Gommerkarspel, Hoorn, Grootebroek en Bovenkarspel deze rechten. Onder de stadsrechten van Grootebroek werden in 1402 Lutjebroek en in 1403 Hoogkarspel gebracht. Deze stadsrechtverleningen lieten de werkzaamheden der dorpsbesturen evenwel onverlet. Afgezien van Enkhuizen, traden er in 1795 als opvolgers van de dorpsbesturen in dit deel van West-Friesland zes gemeentebesturen op, te weten: Westwoud, Binnenwijzend, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel.
De reeds lang bestaande buurt 'aan de Dijk' (Andijk), in het noorden van het grondgebied van Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel gelegen, en die in het midden der 17e eeuw kerkelijk zelfstandig was geworden, ontbeerde nog een eigen dorpsbestuur, hetgeen in de loop der eeuwen reeds aanleiding had gegeven tot vele moeilijkheden en conflicten. Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, dat met ingang van 1 januari 1812 alle gemeenten met minder dan 500 inwoners deed opgaan in andere gemeenten, werd Andijk, dat toen 1162 inwoners telde, ten koste van Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en onder toevoeging van het te kleine Wervershoof (447 inwoners) tot een zelfstandige gemeente verheven. Deze beslissing werd, behoudens herstel in 1917 van Wervershoof als zelfstandige gemeente, na de Franse tijd gehandhaafd.
Omstreeks 1660 woonden er slechts een paar honderd mensen aan de dijk, waaraan op het Westeinde in 1667 een eenvoudig kerkje werd gebouwd. Rond dat kerkgebouw ontwikkelde zich een buurtje, dat allengs het hart van een groeiende gemeenschap werd. In 1811 telde Andijk 1160 inwoners, bijna allen Nederlands Hervormd. Er stonden toen ruim 200 huizen, waarvan 60 boerenplaatsen met ruim 100 ha. grasland en 100 ha. bouwland.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.andijk.nl

Og

og

Andijk

Gemeente Andijk


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv