www.bergenopzoom.nl
www.bergenopzoom.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom bestaat sinds 1 januari 1997 uit de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren en delen van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Wouw. De historische stad Bergen op Zoom neemt het grootste deel van de gemeente in beslag, gevolgd door het dorp Halsteren, de kern Lepelstraat en de buurtschappen Heimolen en Kladde
Bergen op Zoom Is waarschijnlijk in de 12de eeuw ontstaan. Al vrij vroeg zijn drie kernen te onderscheiden die de latere stad vormen: het oude hof van de heren van Bergen op Zoom (het latere Markiezenhof) met zijn agrarische omgeving; de Grote Markt en de omringende straten: het handelscentrum; de Haven en de Dubbelstraat, waar de nijverheid (zoutziederijen, meekrapstoven, potbakkerijen) zich concentreerde. De twee eerstgenoemde kernen zijn omstreeks 1330 ommuurd. De Lievevrouwepoort vormde de westelijke toegang. Aan het einde van de 15e eeuw werd ook het daarbuiten gelegen havenkwartier in de omwalling opgenomen. Omstreeks het midden van de dertiende eeuw heeft Bergen op Zoom stadsrecht verkregen. De plaats groeide in de volgende decennia uit tot een volwaardige stad, die bestuurscentrum werd van het Land van Bergen op Zoom (ruwweg West-Brabant) dat in 1287 een afzonderlijke heerlijkheid was geworden. De heren verleenden talrijke voorrechten die tot een voorspoedige ontwikkeling van de stad bijdroegen. Vooral door de jaarmarkten (de Paasmarkt en de Koude Markt in november) kreeg zij internationale betekenis.

Kooplieden uit geheel handeldrijvend Europa bezochten de stad. De bloei kwam onder meer tot uiting door de groots opgezette uitbreidingen van de St. Gertrudiskerk. In 1533 werden Stad en Land van Bergen op Zoom tot markiezaat verheven. Inmiddels was echter aan de bloei van de stad een einde gekomen: de betekenis van de jaarmarkten verminderde door de expansie van Antwerpen. Ook verloor de stad een belangrijk achterland door de overstroming van beide Schelde-oevers waarbij onder meer oostelijk Zuid-Beveland onder de golven verdween. Wat nog aan welvaart was overgebleven, werd weggevaagd door de gebeurtenissen in de Tachtigjarige Oorlog, vooral tijdens de langdurige belegeringen van 1588 (door Parma) en 1622 (door Spinola). Na de vrede van 1648 vormde de functie van Bergen op Zoom als vesting de voornaamste factor in het stedelijk leven gedurende meer dan twee eeuwen. Hoewel Bergen op Zoom de faam genoot een zeer sterke en onneembare vesting te zijn, slaagde het Franse leger er in 1747 in de stad na een langdurige belegering, waarbij het zuidoostelijk deel en ook de grote kerk in puin werden geschoten, in te nemen. Toen Bergen op Zoom in 1867 zijn vestingfunctie verloor, kon de stad zich voor het eerst sedert eeuwen uitbreiden. Met uitzondering van het Ravelijn op de Zoom werden de vestingwallen geslecht en de grachten gedempt. Kenmerkend voor de stadsuitbreiding die nu plaats vond, was de aanleg van de singels die parallel liepen met de ronde vorm van de oude binnenstad. Het militaire element boette geleidelijk aan belang in en de industrile en commerciële functies kregen de overhand. De grootste uitbreiding kreeg de stad evenwel na 1945. Door uitgebreid natuurschoon in de onmiddellijke omgeving en de gezellige sfeer van de oude binnenstad, waar het middeleeuwse stratenpatroon grotendeels intact bleef, is Bergen op Zoom ook voor toerisme en recreatie een belangrijk centrum.

Het karakter van verschillende straten en pleinen wordt nog grotendeels bepaald door architectuur uit voorbije eeuwen. De Lievevrouwestraat, met in het verlengde ervan de Rijkebuurtstraat en de - deels gedempte - oude Haven, tellen nog vele, soms zeer fraaie voorbeelden van 17e en 18e eeuwse bebouwing. Juist in dit stadsdeel is de restauratie- en renovatie-activiteit opvallend groot. In de Hoogstraat vindt men nog veel ruim opgezette huizen, gebouwd na de totale verwoesting van dit stadsdeel in 1747. In de Koevoetstraat werd (in 1975) de voormalige Joodse synagoge gerestaureerd. Gave en laat 19e eeuwse gevelwanden treft men in de Stationsstraat aan. Fraaie voorbeelden van stadsvernieuwing zijn te vinden in de Lindebaan, Zuidzijde Haven, Van Dedemstraat, Bolwerk en Lievevrouwestraat e.o. Eind jaren tachtig werd de laatste hand gelegd aan grootschalige restauratieprojecten als Het Markiezenhof (thans o.a. gemeentemuseum en bibliotheek) en de St. Gertrudiskerk. In 1990 werd de verbouwing van de voormalige Heilige Maagdkerk tot stadsschouwburg afgerond. Voor ons land een uniek voorbeeld van hoe een rijksmonument een andere maatschappelijk waardevolle functie krijgt met het oog op de toekomst. De binnenstad van Bergen op Zoom is aangewezen als beschermd stadsgezicht en telt bijna 700 monumenten.

Halsteren
Ten noorden van Bergen op Zoom ligt het meer dan zeven eeuwen oude dorp Halsteren. Het sterk gevarieerde beeld dat Halsteren aan de bezoeker toont, vindt voor een deel zijn oorzaak in het verleden. In 1810 is de gemeente gevormd door samenvoeging van vier zelfstandig bestuurde rechtsgebieden: het dorp Halsteren, Noordgeest, de Beymoerenpolders en de Auvergne- en Glymespolders. Halsteren is daardoor voor velen interessant. Liefhebbers van uitgestrekte polderlandschappen kunnen hun hart ophalen in het gebied ten westen van het dorp. Wie van prachtige natuurgebieden houdt, kan terecht in het gebied rond de Melanen en Fort de Roovere.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.bergenopzoom.nl

Og

og

Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv