www.dsv.rotterdam.nl
www.dsv.rotterdam.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

dS+V

Ontwikkelt plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur

De dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) van de gemeente Rotterdam ontwikkelt plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur. Ook houdt de dienst toezicht op de kwaliteit van bouwen en wonen en op de toewijzing van woonruimte. Verder is de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting verantwoordelijk voor de toewijzing en het beheer van een aantal subsidies. Kortom een breed werkveld van bijvoorbeeld individuele dienstverlening aan Rotterdammers tot het ontwikkelen van een ruimtelijk plan voor Rotterdam in het jaar 2010.

Bouwen
Rotterdam staat bekend om het feit dat er altijd wordt gebouwd. De dS+V is daar steeds intensief bij betrokken. Voorbeelden van grote aansprekende projecten uit verleden, heden en toekomst zijn: de Kop van Zuid, het Lloydkwartier, het Laurenskwartier, Centraal Station, Noordrand en Randstadrail.
Een ander succesvol onderwerp waar de dienst een trekkersrol in speelt is de stadsvernieuwing. Het opknappen van woningen en woonomgevingen in hele wijken en buurten. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de fysieke aspecten (woningen, straatinrichting, groen), maar ook aan de sociale en economische aspecten van de wijk of buurt. Rotterdam geeft aan dit landelijke beleid een geheel eigen invulling en noemt dat de ‘Wijkaanpak’. Deze Wijkaanpak is ondergebracht bij de dS+V.

Wonen
Daarnaast moet de dS+V met de middelen die zij heeft zorgen voor een gezonde woningmarkt. Rotterdam heeft behoefte aan zowel goedkope huurwoningen als veel (middel)dure koopwoningen; op Vinex-locaties, in het Centrum en in de oudere stadswijken. Bovendien mogen de woonwensen van speciale groepen niet worden vergeten, zoals ouderen, allochtonen en starters op de woningmarkt. Een gevarieerde opgave dus.

Vervoer
Maar de dS+V is niet alleen betrokken bij bouwen en wonen, ook de bereikbaarheid van de stad is een onderwerp van de dienst. Om te voorkomen dat de stad dichtslibt zijn creatieve oplossingen nodig, zoals het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, HSL-Zuid, Randstadrail, TramPlus, meer fietspaden en een beter gebruik van bestaande wegen (ParkLane). Ook oplossingen als het bouwen van parkeergarages, een fileplan en fietsparkeervoorzieningen worden bij de dienst uitgedacht.

Informatiecentrum
Tot slot kan iedereen met vragen over wonen in Rotterdam terecht bij het Informatiecentrum Stedebouw en Volkshuisvesting (iS+V) van de dienst. Rotterdammers kunnen er terecht voor het aanvragen van huursubsidie, informatie over wonen, (bouw)vergunningen en de vangnetregeling. Deze dienstverlening is persoonlijk bij de balie op het Marconiplein, telefonisch en via internet (www.wonen.rotterdam.nl).

Opdrachtgevers en partners
Het gemeentebestuur van Rotterdam is de eigenaar en grootste opdrachtgever van de dS+V. Ook de deelgemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers. Daarnaast werkt de dS+V voor de Stadsregio Rotterdam (Rotterdam in een groter economisch en bestuurlijk geheel) en soms ook voor buurgemeenten.
De dS+V werkt samen met andere gemeentelijke diensten en derden als woningcorporaties, institutionele beleggers en ontwikkelaars. Deze laatste drie groepen spelen een belangrijke rol in de realisatie van bouw- en investeringsprojecten. Uiteraard zijn ook de inwoners belangrijke partners. Op brede schaal was dat zo bij het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010, waarbij honderden Rotterdammers hebben meegewerkt aan de visie op hoe Rotterdam er in 2010 uit zal zien. Ook bij ‘kleinere’ projecten betrekt de dS+V Rotterdammers bij het signaleren van problemen én het zoeken naar oplossingen.

Bedrijfscultuur
De dS+V ontwikkelt zich tot een zakelijk en klantgerichte dienst: account-managers, zodat opdrachtgevers één aanspreekpunt hebben, contractmanagement (vooraf bepalen wat de doelen zijn en hoe deze bereikt zullen worden, zodat beheer en controle mogelijk is) met onderdelen als offertes en tijdschrijven. Een dienst dus die zakelijkheid combineert met creativiteit, wat de basis is voor het onderhoud, beheer en de ontwikkeling van Rotterdam.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.dsv.rotterdam.nl

Og

og

Rotterdam

Ontwikkelt plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv