www.neprom.nl
www.neprom.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Neprom

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) is in 1974 opgericht. De NEPROM stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de overheid en projectontwikkelingsmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Daarnaast streeft de NEPROM ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden van de NEPROM zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die zich hoofdzakelijk of uitsluitend bezighouden met de ontwikkeling van onroerend goed. De NEPROM hanteert toelatingscriteria voor het lidmaatschap. Deze hebben betrekking op de vakkennis, op financiële stabiliteit en moraliteit. Nieuwe leden dienen de Erecode van de NEPROM te ondertekenen. Daarmee accepteren zij een aantal door de NEPROM geformuleerde gedragsregels.

Als gevolg van de toelatingscriteria zijn overwegend grotere professionele projectontwikkelingsmaatschappijen aangesloten bij de Vereniging. De NEPROM telt 66 leden (november 2004). Zij ontwikkelen en realiseren woningbouwprojecten, commercieel vastgoed en recreatief vastgoed, zowel in als buiten het stedelijk gebied. Het totale investeringsvolume bedraagt circa € 7 miljard per jaar. NEPROM-leden ontwikkelen ongeveer 50% van alle nieuwbouwwoningen, circa 70% van het metrage nieuwe kantoorruimte voor de markt en circa. 80% van het metrage in planmatig ontwikkelde winkelcentra. De NEPROM inventariseert jaarlijks welke activiteiten haar leden in het voorbije jaar hebben ontplooid in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt en welke verwachtingen zij hebben voor het nieuwe jaar. De resultaten van deze enquête - de NEPROM Conjunctuurtest en het boek NIEUW Commercieel Vastgoed- worden jaarlijks gepubliceerd.

Naast de statutair vastgelegde doelstellingen heeft de NEPROM tevens een educatieve doelstelling. De Vereniging wil kennis overdragen over het vakgebied projectontwikkeling, zowel aan de medewerkers van lidbedrijven als aan derden. Daartoe is in 1984 de NEPROM Leergang Projectontwikkeling opgezet. Deze Leergang geeft in 4 blokken van 6 dagdelen een brede kennismaking met alle aspecten van het proces van vastgoedontwikkeling. In september 2002 is de 62e ronde van de Leergang van start gegaan. Ongeveer 1.300 deelnemers hebben in de afgelopen jaren de buitengewoon succesvolle NEPROM Leergang Projectontwikkeling gevolgd. Sinds 1989 bestaat de Amsterdam School of Real Estate (voorheen SBV) die een aantal masteropleidingen op het gebied van Vastgoedkunde verzorgt. De NEPROM was mede initiatiefnemer voor de oprichting van de SBV en de instelling van de Bijzondere Leerstoel Vastgoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De NEPROM is vertegenwoordigd in het bestuur van de Amsterdam School of Real Estate en ondersteunt tevens de Stichting voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Vastgoedkunde (SWOOV).

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.neprom.nl

Vb

bp

Voorburg

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv