www.nirov.nl
www.nirov.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

NIROV

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Het NIROV is een vereniging met een lange traditie. Al in 1917 werd de vereniging op initiatief van de progressieve liberaal mr. D. Hudig opgericht. De doelstelling van het NIROV is sindsdien niet veranderd. Nog steeds verenigt, mobiliseert, organiseert en publiceert het NIROV met als doel de professionele standaarden op het gebied van ruimtelijk beleid en ontwerp te vergroten. De actuele ontwikkelingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening en bouwen en wonen worden daartoe op de voet gevolgd.

Het NIROV-netwerk bestaat uit bestuurders, planologen, stedebouwers, architecten, onderzoekers en adviseurs en telt momenteel ruim 4.000 leden. De leden zelf zijn richtinggevend bij de keuze voor thema's en activiteiten die het NIROV organiseert. De creativiteit en inhoudelijke verdieping onder vakgenoten wordt door het NIROV enerzijds gestimuleerd door de organisatie van congressen, studiereizen en cursussen. Anderzijds gebeurt dit door het uitgeven van tijdschriften, nieuwsbrieven en andere publicaties.

Doordat op not-for-profit basis wordt geopereerd kunnen de NIROV-activiteiten tegen zeer redelijke prijzen worden aangeboden. De inhoudelijke kwaliteit van deze activiteiten wordt gewaarborgd door de medewerking en inbreng van terzake kundige professionals uit de NIROV-ledenkring.

NIROV-leden worden uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het verhogen van de professionele standaarden binnen het vakgebied. Zij kunnen deelnemen aan activiteiten of aanhaken bij initiatieven die door verschillende NIROV-geledingen worden georganiseerd.

Vanuit de clusters en de bijbehorende netwerken, secties en werkgroepen wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd, zoals studiedagen, studiereizen, congressen, ontwerpseminars, expertmeetings en cursussen. Het NIROV organiseert een belangrijk deel van deze activiteiten op eigen initiatief. Steeds vaker worden ook activiteiten op maat georganiseerd, doorgaans op verzoek van institutionele leden.

Het NIROV biedt onderdak aan organisaties die binnen de doelstellingen van het NIROV passen. De secretariaten van de Eo Wijers Stichting, Stichting Hoogbouw en Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland zijn bij het NIROV ondergebracht.

Het NIROV is uitgever van de tijdschriften 'Stedebouw & Ruimtelijke Ordening', het 'Tijdschrift voor de Volkshuisvesting' en 'Nova Terra'. Deze tijdschriften vormen een gewaardeerd podium voor discussie en kennisoverdracht op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwerp, bouwen en wonen en meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast geeft het NIROV publicaties uit over diverse actuele onderwerpen en wordt een website onderhouden met een schat aan informatie over het vakgebied. NIROV-leden ontvangen jaarlijks de PlanO-gids, de almanak voor de wereld van planning en ontwerp. Het NIROV-redactiebureau kan op verzoek special issues verzorgen over specifieke onderwerpen.

Het bureau van het NIROV is voor de vereniging het centrale punt van coördinatie en informatie. Met vragen, opmerkingen en ideeën kunt u hier terecht.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.nirov.nl

Vb

cs

's-Gravenhage

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv