www.schoonhoven.nl
www.schoonhoven.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Schoonhoven
afd. Stadsbeheer

Gemeente Schoonhoven

In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag berust een perkamenten oorkonde met een zegel eraan waarin de oudste vermelding van Schoonhoven voorkomt. Daarin verklaart Johannes van de Lede dat hij aan de inwoners van Noord-Zevender voor eeuwig een watergang schenkt. De oorkonde eindigt met de tekst "Datum et actum anno Domini MCCXL septimo, apud Sconhoven" (Datum en gedaan in het jaar Ons Heren 1247, Bij Schoonhoven).
In het jaar 1247 wordt er dus voor het eerst melding gemaakt van de naam Schoonhoven. In 1280 wordt er gesproken van een stedelijke nederzetting.
Schoonhoven is ontstaan aan de monding van de Zevender, een veenriviertje dat vanuit de Lopikerwaard naar de Lek stroomde. Op die plek verrees begin 13e eeuw ook een kasteel. Johannes van de Lede was waarschijnlijk de man die rond 1220 dit kasteel gebouwd heeft aan de noordkant van de Zevender of Lopikerwetering, ongeveer op de plaats waar nu de Grote Gracht ligt. Bij het kasteel ontstond toen het plaatsje Schoonhoven. Het kasteel brandde in 1518 vrijwel geheel af; de resten werden enkele decennia later geheel gesloopt.

Jan van Henegouwen, die in 1310 met Schoonhoven beleend was, stimuleerde stadsuitbreiding. Rond 1350 werd een stadsmuur met stadspoorten gebouwd. In die tijd bestond Schoonhoven van scheepvaart, bierbrouwerij, hennepteelt, veeteelt, lakennijverheid en visserij. Schoonhoven was tevens marktplaats voor de regio.

15e/16e eeuw, de vorming..........
Op een kaart uit 1560 is een plattegrond van Schoonhoven afgebeeld met een stratenpatroon van enkele lengtestraten, met haaks daarop een paar dwarsstraten. De enige uitzondering is de Lange Weistraat, die de oude loop van de Zevender volgt, dwars door de stad. De Haven is van oudsher de centrale ruimte in de stad. Aan de Haven bevindt zich het Stadhuis en de meest aanzienlijke bebouwing. Ook de Grote Kerk of Sint Bartholomeuskerk die met zijn scheve toren nog steeds het silhouet van Schoonhoven bepaalt, is dan al een belangrijk gebouw.
Ten tijde van de Opstand werden tussen 1582 en 1601 de verdedigingswerken vernieuwd. Tegelijkertijd werd de stad uitgebreid door de Scheepmakershaven binnen de omwalling te brengen. In deze omwalling werd onder andere de Veerpoort gebouwd. Omdat de Veerpoort onderdeel is van de waterkering, is deze stadspoort als enige tot op heden bewaard gebleven.

Kaart van Schoonhoven uit 1652
17e/18e eeuw, de zilverstad.........
De situatie in 1648 is afgebeeld op een kaart van Joan Blaeu. De stedelijke welvaart is af te lezen aan diverse nieuwe gebouwen, zoals bijvoorbeeld De Waag (1616) en de Doelen (1618). Al in de 17e eeuw was een aantal zilversmeden officieel in Schoonhoven gevestigd. De zilververvaardiging groeide in de 18e eeuw.
Na het "rampjaar" 1672 werden de versterkingen uitgebreid en vernieuwd aan de west- en noordzijde. De stedelijke economie stond er toen niet gunstig voor. Die herstelde zich echter in de 18e eeuw, getuige de vergroting van de Waag (1758), de modernisering van het Stadhuis (1775) en de bouw van een nieuw Doelenhuis (1779).

19e/20e eeuw, de vernieuwing
In 1816 werd de vesting Schoonhoven opgeheven. Bastions en omwalling werden grotendeels gesloopt. Deze vrijgekomen ruimte kreeg als nieuwe bestemming een begraafplaats en een park. Rond 1860 telde de stad 2900 inwoners. Er werd volop gehandeld in hennep, graan en kaas. Er was bovendien een levendige zilverindustrie. Tot ver in de 20e eeuw breidde Schoonhoven zich niet uit buiten de vroegere vesting. Pas na 1945 groeide de stad, voornamelijk in noord-westelijke richting. In de negentiger jaren ook in oostelijke richting.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.schoonhoven.nl

Og

og

Schoonhoven

Gemeente Schoonhoven


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv