www.schouls.nl
www.schouls.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Schouls, Dreef & Partners BV

Adviesbureau gespecialiseerd in management en managementondersteuning voor civieltechnische en infrastructurele projecten van initiatief tot en met de exploitatie

Schouls Dreef & Partners BV is een klein adviesbureau gespecialiseerd in management en managementondersteuning voor civieltechnische en infrastructurele projecten van initiatief tot en met de exploitatie.

Onze dienstverlening:
- Project– en procesmanagement
- Risicomanagement en risicoanalyse
- Projectorganisatie
- Planning, fasering, coördinatie, bouwlogistiek
- Integrale projectbeheersing op beheersaspecten
- Financiële beheerssystematiek

Onze opdrachtgevers:
- Gemeentelijke en provinciale overheden
- Semi-overheden en vervoersbedrijven
- Vastgoedontwikkelaars
- Aannemingsbedrijven

Wij leveren integraal projectmanagement van initiatieffase tot en met beheer en exploitatie, waarbij wij onze inhoudelijke kennis van alle disciplines zoals bestuurlijke besluitvorming, participatie en communicatie, planologische procedures, grondverwerving en onteigening, aanbesteding en contractvorming, engineering en resourcemanagement integraal inbrengen.

Voor specifieke onderdelen kunnen wij als specialist worden ingezet, bijvoorbeeld voor risicoanalyse, planning en coördinatie of financiële bewaking.

Onze medewerkers zijn ervaren projectmanagers / adviseurs met minimaal 5 jaar ervaring. Ook voor de selectie van nieuwe medewerkers is dit een belangrijke voorwaarde.

Wij zijn teamplayers en geloven in een dienend leiderschap. Primair sturen wij een project door randvoorwaarden te scheppen zodat andere teamleden (en de opdrachtgever!) optimaal kunnen presteren. Alleen zo zijn mensen maximaal gemotiveerd en kunnen projecten efficiënt en snel gerealiseerd worden. Kortom, wel de baas zijn maar niet de baas spelen.

Onze werkwijze gaat uit van een heldere advisering naar de opdrachtgever. Alleen als de voor- en nadelen helder zijn geformuleerd en worden gepresenteerd kan goed worden geadviseerd en kan besluitvorming op de juiste gronden plaatsvinden.

Wij zullen steeds streven naar duidelijkheid ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Liefst is dit voor de start van het project al duidelijk, vaak echter blijkt dat dit een proces is wat enige tijd duurt en deze aspecten pas gedurende het project duidelijk worden. Door binnen het project een pro-actieve rol te vervullen en de randvoorwaarden in kaart te brengen, stellen wij ons tot doel deze duidelijkheid zo snel mogelijk te definiëren. Doen en denken en denken en doen is dan onze slogan.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.schouls.nl

I

ci

Nieuw-Vennep

Adviesbureau gespecialiseerd in management en managementondersteuning voor civieltechnische en infrastructurele projecten van initiatief tot en met de exploitatie


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts € 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv