www.vewin.nl
www.vewin.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Vewin

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector. Als brancheorganisatie draagt VEWIN eraan bij dat de leden hun strategische doelstellingen kunnen realiseren. Daartoe behartigt VEWIN de belangen van haar leden, laat op diverse terreinen onderzoek uitvoeren en fungeert als kennis- en informatiecentrum voor die leden. De belangenbehartiging richt zich met name op de wet- en regelgeving van de nationale en Europese overheden, die voor de sector van belang is. Daarbij wordt gestreefd naar coalities met andere maatschappelijke groeperingen.

Via een Algemene Ledenvergadering, die tenminste vier keer per jaar bijeenkomt, bepalen de leden de koers van VEWIN. De Ledenvergadering staat onder leiding van het Bestuur, dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van de leden plus een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden treden om de drie jaar af. Het Bestuur leidt de Vereniging en heeft voor de dagelijkse leiding van het VEWIN-bureau een directeur aangesteld.

Vanzelfsprekend zit VEWIN niet alleen aan tafel in Den Haag en Brussel. Ook pakt zij, samen met natuur- en landbouworganisaties, de vervuiling van de bronnen voor drinkwater aan. In samenwerking met de ministeries van VWS, VROM en EZ, nutsbedrijven en onderzoeksinstellingen stimuleert zij bovendien duurzaam watergebruik in Nederland. Bij contacten met overkoepelende organisaties zoals het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten draait het vooral om het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van de belangen van de drinkwatersector en de individuele waterbedrijven.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.vewin.nl

Vb

cr

Rijswijk

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv