www.waddinxveen.nl
www.waddinxveen.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Waddinxveen
Dienst Openbare W. en Bedr.

Gemeente Waddinxveen

Omstreeks 1500 werden op grote schaal veengronden afgegraven. Vooral in de steden was de vraag naar deze brandstof zeer groot. Het turfsteken resulteerde in het ontstaan van grote veenplassen. In het begin van de 15e eeuw werden windwatermolens ingezet tegen de hoge waterstanden in de Gouwe, die een bedreiging vormden voor de omringende akkerbouw en de veeteelt.
Uiteraard was niet iedereen gebaat met het oprukkende water. De vervening en daardoor de schamele hoeveelheid beschikbare landbouwgrond resulteerde in een nog grotere armoede onder de plaatselijke bevolking. De droogmaking van de plassen bracht een verbetering in de door de vervening sterk beknotte bestaansmogelijkheden. Tussen 1759 en 1872 ontstonden achtereenvolgens de Achterofsche Polder, de Zuidplaspolder en de Puttepolder.

Vooral de hout- en papierindustrie nam een steeds belangrijker plaats in, in het plaatselijke bedrijfsleven. De papierindustrie behoort tot de vergane glorie, de Waddinxveense hout- en meubelindustrie bestaat nog wel.

Oorspronkelijk bestond Waddinxveen uit drie ambachten: Bloemendaal, Noord- en Zuid-Waddinxveen. In de Franse tijd werden deze ambachten drie gemeenten die na de inlijving van ons land bij Frankrijk tot één gemeente werden samengevoegd. Toen de Fransen in 1813 waren verdreven ging alles weer als van ouds door en werd Waddinxveen opnieuw in drie gemeenten verdeeld: Broek cum annexis (in plaats van Bloemendaal) en Noord- en Zuid-Waddinxveen. In 1870 is door samenvoeging van de twee laatstgenoemde gemeenten de huidige gemeente Waddinxveen gevormd. De gemeente Broek cum annexis werd opgeheven en verdeeld tussen Gouda en Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen telde toen ruim 3800 inwoners.

De buurgemeenten knaagden daarna regelmatig aan de grenzen van Waddinxveen. In 1895 verwierf Boskoop 165 ha in de polders Voorof en de Putte met 509 inwoners. Op 1 februari 1964 moest Waddinxveen 455 ha afstaan aan de gemeenten Gouda, Reeuwijk en Boskoop met 667 inwoners. Daarbij verwierf Gouda het gedeelte van de polder Bloemendaal ten zuiden van de Rijksweg A12 en kon daar met de stadsuitbreiding beginnen.

Het grondgebied van Waddinxveen beslaat thans nog 2939 ha. Het grootste deel van Waddinxveen (ruim 2100 ha) ligt in de drooggemaakte veenplassen: in de voormalige Zuidplaspolder (1200 ha), en ter weerszijden van het Noordeinde in de voormalige polders Achterof (704 ha) en de Putte (209 ha).
Dit gebied ligt 5,40 m tot 5,10 m beneden NAP. Langs de Gouwe liggen de niet-uitgeveende delen behorende tot de voormalige polders: Oostpolder (122 ha); Voorofschepolder (112 ha) en aan de oostzijde in de voormalige Polder Bloemendaal (552 ha). Deze polders liggen op een niveau van 2,10 m tot 1,80 m beneden NAP.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.waddinxveen.nl

Og

og

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv