www.oude-ijsselstreek.nl
www.oude-ijsselstreek.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Oude Ijsselstreek

Gemeente Wisch

De Gelderse gemeente Wisch heeft haar naam te danken aan de Heren van Wisch. Ze worden al in de twaalfde eeuw genoemd en ze bewonen dan een burcht aan de linkeroever van de Oude IJssel, waar nu in de Hoven van Wisch de oude burchtheuvel nog duidelijk zichtbaar is. Nog voor 1300 bouwden ze een burcht op de plaats van het tegenwoordige Huis Wisch. Hierbij ontstond een kleine nederzetting, die werd aangeduid als bij de burcht, Ter Borch, nu het stadje Terborg.

Kerkelijk behoorden kasteel en nederzetting tot Etten, tot zij in 1382 tot een zelfstandige parochie werden verheven. In 1419 verleenden de Heren van Wisch de nederzetting stadsrechten met eigen bestuur en rechtspraak. Als stadswapen koos men de patroonheilige van de kerk, St. Joris te paard een draak doorborend.

De Heren van Wisch behoorden tot de zeer vermogende en aanzienlijke adel, dit ondanks het feit dat het grondgebied waarover ze heersten maar klein was: De Hoven en Terborg. In 1315 wist de zoon van de Heer van Wisch de hand te leggen op een gedeelte van het graafschap Loon, en wel op de kerspelen Varsseveld en Silvolde. Toen zijn vader omstreeks 1330 stierf, verkreeg Hendrik van Wisch tevens het Huis Wisch en de daarbij behorende heerlijkheid, waarmee de omvang van de tegenwoordige gemeente een feit werd.

Opvallend is dat de Heren van Wisch het wapen van Elisabeth van Hernen, de echtgenote van Hendrik van Wisch, gingen gebruiken. Sindsdien is dit wapen met "in goud, twee gaande, boven elkander geplaatste, leeuwen van keel" het officiële wapen van de heerlijkheid, later de gemeente Wisch..

Nadat Dirk II van Wisch omstreeks 1371 was overleden, besloten zijn erfgenamen, een zoon en een kleinzoon, het gebied niet te verdelen, maar gezamenlijk te beheren. Hendrik en zijn nazaten resideerden op het oude stamslot op de Hoven, terwijl Dirk III en zijn opvolgers het slot te Terborg bewoonden. Sinds 1371 benoemden beide Heren van Wisch een drost, die beurtelings of gezamenlijk bestuur en rechtspraak verzorgden. De drosten woonden te Terborg, dat daardoor automatisch bestuurscentrum werd.

In 1486 verkocht de op het Huis Wisch te Terborg residerende tak van de familie het huis Wisch plus de halve heerlijkheid aan graaf Oswald van den Bergh te 's-Heerenberg. Als gevolg hiervan werd het Huis Wisch steeds vaker aangeduid als het "Berghsche Huis", dit zeer tegen de zin van de andere halfheren van Wisch die ook aanspraken op het slot maakten.

In 1528 liepen de geschillen zo hoog op dat Joachim van Wisch (Hoven) het slot te Terborg gewapenderhand innam. Vervolgens mengde de hertog van Gelre zich in de strijd, hetgeen er in resulteerde dat Maarten van Rossum op 20 mei 1531 Terborg en het huis Wisch veroverde. Het slot liep daarbij zware schade op. Joachim van Wisch vluchtte naar het buitenland, waarna de gemoederen weer wat bedaarden.

In 1583 vererfden de rechten van de tak van Joachim van Wisch op de familie van Limburg Stirum. De heren van Limburg Stirum kochten in 1644 de restanten van het Huis Wisch of Berghsche Huis van de heren van Bergh. Vervolgens trok men ter plekke een geheel nieuw Huis Wisch op.
Omdat de heren van Bergh de helft van de heerlijke rechten aan zich behielden, bleven ze halfheren van Wisch.

In de Franse tijd kwamen de heerlijke rechten onder zware druk te staan, Vanaf 1813 behoorden ze tot het verleden. Intussen was het gebied in 1812 al in twee gemeenten gesplitst: Terborg, waarbij Silvolde behoorde, en Varsseveld. In 1818 werden Terborg en Varsseveld samengevoegd tot het schoutambt Wisch, na 1825 genoemd: gemeente Wisch. Het gemeentebestuur zetelde op het stad- of raadhuis te Terborg, tot het in 1855 Varsseveld tot bestuurscentrum verkoos.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.oude-ijsselstreek.nl

Og

og

Varsseveld

Gemeente Wisch


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv