www.zeewolde.nl
www.zeewolde.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Zeewolde

Gemeente Zeewolde

In januari 1984 kreeg Zeewolde de status van zelfstandige gemeente: daarmee is Zeewolde het jongste dorp van Nederland. Maar ook aan een nieuw dorp, dat onder het niveau van de zeespiegel ligt, gaat een lange geschiedenis vooraf.

Strijd tegen het water
Nederlanders strijden al van oudsher tegen het water. Behalve voor bescherming begon men rond 1300 ook dijken aan te leggen om land te winnen. In 1918 besloot het Rijk om aan de slag te gaan met de inpoldering van delen van het Zuiderzeegebied. Na een proefpolder bij Andijk, begon het eerste grotere project: het droogleggen van de Wieringermeerpolder in 1930. Na de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland viel in 1968 Zuidelijk Flevoland droog.

Zuidelijk Flevoland: vooral wonen en natuur
De oudste IJsselmeerpolders waren vooral bedoeld voor agrarisch gebruik. Ook Zuidelijk Flevoland zou daar bij uitstek geschikt voor zijn. Maar door de steeds betere opbrengsten was er minder behoefte aan landbouwgrond. Er was juist grond nodig voor woningen en recreatie. Daarnaast wilde men de natuur en het milieu meer aandacht geven. In de opbouw na de Tweede Wereldoorlog dacht men daar nauwelijks aan.

Voor deze doelen was Zuidelijk Flevoland bij uitstek geschikt, ook vanwege de ligging dicht bij de Randstad.
De polder werd verdeeld in
- 6.000 hectare natuur (vooral het plassen- en moerasgebied, de Oostvaardersplassen)
- 9.000 hectare bos
- 10.000 hectare wonen, werken en bijbehorende voorzieningen.

Voor landbouw resteerde 19.000 hectare.

1979: de eerste boeren in het gebied
Na drooglegging kostte het jaren ontwateren en inklinken voordat de polder werkelijk bebouwd kon worden. Het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bevorderde het rijpen van de grond door het inzaaien van riet, later koolzaad, gevolgd door de graangewassen, peulvruchten en vlas.

In 1979, ruim tien jaar na het droogvallen, kwamen de eerste boeren in het Zeewolder buitengebied. De vruchtbare percelen waren zo in trek, dat de uitgifte vele malen werd overtekend. Het tijdig ontwikkelde industrieterrein Trekkersveld bood plaats aan agrarische verzorgingsbedrijven.

Recreatieve functie van Zeewolde
Een extra impuls moest van de recreatieve sector komen. Daarom was Zeewolde ook niet midden in het agrarisch gebied bedacht, maar op het mooiste punt van de polder. Op de grens van land en water, tussen bossen en akkers.

De Aanloophaven werd aangelegd om waterrecreanten direct toegang tot het centrum van Zeewolde te bieden. Daarnaast werd in 1979 al één van de mooiste jachthavens van West-Europa ontwikkeld.
Onder meer voor de waterrecreatie was de dijk bij Zeewolde op de tekentafel al verder de polder ingelegd. Het zo ontstane Wolderwijd is samen met het Nuldernauw (namen bedacht door Godfried Bomans) aantrekkelijk voor windsurfers en zeilers.

De recreatieve functie van Zeewolde werd eind jaren '70 nog verder ingevuld met ruimte voor enkele grote vakantieparken en kampeer- en caravanterreinen.

Bouwen aan een nieuw dorp
In 1982 kwam het eerste structuurplan gereed. In 1983 maakte men een begin met de bebouwing, en in januari 1984 werd Zeewolde een zelfstandige gemeente.

Gewoonlijk begon men een dorp te bouwen voor de komst van de boeren. Zeewolde is hierop een uitzondering: door de vroege vestiging van de boeren waren er in Zeewolde al snel enige voorzieningen: een arts, een school, een politiepost. Het echte pionieren is voor de eerste bewoners van de dorpskern dus beperkt gebleven.

Ondanks de relatief korte historie is er toch al een duidelijke ontwikkeling te zien in de opbouw van Zeewolde.
De meeste voorzieningen en winkels liggen in het hart van het dorp. De wijken erom heen spelen in op de unieke ligging bij haven, dijk, strand en bos.

Bewoners maakten sfeer
De sfeer van een dorp wordt uiteindelijk bepaald door de mensen die er wonen. Al voordat er bewoners in de dorpskern woonden hadden onder andere de boerengezinnen al de fundamenten gelegd voor een hecht gemeenschap. Dit onder meer door het opzetten van verenigingen en clubs, door het politieke leven op te starten en kerkgenootschappen op te richten.

Hoge kwaliteit van wonen en werken
Zo is er in Zeewolde een hoge kwaliteit van wonen en werken ontstaan. Een ruime opzet, een rustige omgeving, dicht bij de natuur. Rust, ruimte en groen zijn belangrijke kenmerken.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.zeewolde.nl

Og

og

Zeewolde

Gemeente Zeewolde


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv