http://www.zelhem.nl
http://www.zelhem.nl

Gemeente Zelhem

Informatie over de oorsprong van Zelhem vinden we in een oorkonde. Volgens dat geschrift werd in 801 na Christus een kapelletje gebouwd op een plaats die volgens de schenkingsoorkonde Saleheim heette. Dat kapelletje van vier bij zes meter was gefundeerd op oerblokken met houten wanden en het had een eenvoudig strodak. De stichter was St. Ludgerus, een vurige en ijverige Evangelieprediker in het land der Saksen. Wij spreken tegenwoordig over hem als St. Liudger
Tussen 1450 en 1500 kreeg de kerk van Zelhem als Lambertikerk zijn huidige vorm. Hoewel tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest, werd ze meteen weer opgebouwd en zo vormt de kerk nog steeds het middelpunt van Zelhem.

In 1829 telde de gemeente Zelhem ruim 2800 inwoners; een eeuw later waren het er bijna 5.800 en tegen het eind van de twintigste eeuw zijn het er ruim 11.000. In het dorp zelf woonden vroeger betrekkelijk weinig mensen. Er waren eind vorige eeuw 175 huisnummers in wijk A (het dorp). Nummer 175 had het armhuis aan het Weversstraatje, nu Goudsbloemstraat. In 40 jaar tijds liep het aantal huisnummers in het dorp op tot 328. Na de oorlog werd de indeling in wijken afgeschaft en werden de straatnamen met huisnummers vermeld.

Rond de eeuwwisseling kende het dorp Zelhem maar enkele straten: de Markt, de Smidsstraat, de Koestraat, de Stationsstraat, de Palmberg en het Weversstraatje. De Koestraat is nu de Burgemeester Rijpstrastraat.

Twee uitspanningen sloten de Markt voor 1932 aan beide korte zijden af: het Witte Paard en het Rode Hert (thans het Chinees Restaurant). Aan de lange zijden stonden de woningen van de neringdoenden en de ambachtslieden, zoals de kruidenier, de smid, de bakker enz. Ook woonden er de gegoede burgers, die vaak optraden als geldschieters.

Bijna alle dorpsbewoners hielden vroeger vee: een koe, enkele geiten en wat varkens. De koeien gingen s morgens na het melken naar de Meene door de Koestraat en werden s avonds voor het melken weer opgehaald.

De Markt was het middelpunt van de bedrijvigheid. Daar vonden markten plaats waar de koeien, varkens en biggen werden verhandeld. Ook allerlei andere goederen werden daar aan de man gebracht, van lappen stof tot en met vaatwerk en allerhande kleingoed. Anno nu is er nog steeds een weekmarkt op de vrijdagmiddag.

Button Vakg. Plaats Korte omschrijving

http://www.zelhem.nl

og

Zelhem

Gemeente Zelhem

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Laat het ons weten want BouwNetwerk.com is er voor u!

Copyright (c) 2005 IDEOMA intelligent systems bv