www.zevenaar.nl
www.zevenaar.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Zevenaar heeft al ruim 500 jaar stadsrechten. Deze werden op 24 januari 1487 verleend aan de plattelands ‘vrijheid’ Zevenaar door Johan II, hertog van Kleef. De reden hiervoor was vooral gelegen in de militaire omstandigheden in die tijd. Zevenaar moest een strategisch steunpunt worden aan de grens met het Gelderse gebied. De burcht Sevenaer met zijn omringende bebouwing vormde een tussenstation en een uitvalsbasis voor de hertogen van Kleef.
Omstreeks 1487 was het voor het Kleefse vorstenhuis de hoogste tijd om orde op zaken te stellen. De reorganisatie moest een halt toeroepen aan de grote geldverkwistingen aan het hof. Bovendien was het van groot belang om een aantal strategische punten voldoende versterking te bieden. Vandaar dat Zevenaar stadsrechten ontving.

Gevolgen
De verlening van stadsrechten zorgde ervoor dat Zevenaar het monopolie op markten en op de verkoop van brood en bier. Ook concentreerde de rechtspraak in de Liemers zich in Zevenaar. Het stadsbestuur kon op allerlei goederen accijnzen heffen. Met name die accijnzen drukten zwaar op de financiële positie van de nauwelijks 500 inwoners die Zevenaar toen telde.

Ontwikkeling
In 1793 telde Zevenaar nog maar 900 inwoners. Het gezicht van Zevenaar werd gedurende lange tijd bepaald door 2 belangrijke huizen: het huidige huis Zevenaar aan de Wittenburgstraat en de in het verleden gesloopte burcht Sevenaer. Kenmerkend voor Zevenaar was ook de omwalling en de gracht, alsmede vier stadspoorten, te weten de Blekse, Grietse, Didamse en Kerkpoort.
Na de woelingen van de Franse tijd werd Zevenaar op 1 juni 1816 toegevoegd aan het Koninkrijk der Nederlanden. De gemeente Zevenaar telde toen 2564 inwoners, waarvan er 1000 in de stad zelf woonden.
In 1856 kreeg Zevenaar een aansluiting op het spoorwegnet, maar het duurde nog tot 1907 voor Zevenaar een nijverheid van enige omvang kreeg.
Max von Gimborn vestigde toen zijn inktfabriek in huize De Doelen. In 1920 kwam de Turmac (de huidige Rothmans) sigarettenfabriek, die werk bood aan veel inwoners en mensen uit de omgeving. Rond 1940 bood Zevenaar een redelijke infrastructuur in de vorm van een aantal middenstandszaken, een ziekenhuis en enkele scholen voor voortgezet onderwijs.

Groei
De Tweede Wereldoorlog bracht Zevenaar grote schade toe. De wederopbouw werd voortvarend aangepakt en nieuwe wijken verrezen in snel tempo rond de oude kern. Het inwonertal bedroeg in 1958 10.000, maar in de plannen werd ruimte geboden voor uitbreiding naar 27.500 inwoners in 1979. Het inwonertal is inmiddels gestabiliseerd rond de 26.000. Zevenaar kent een goed voorzieningenniveau op terreinen als onderwijs, sport, gezondheid, werkgelegenheid en cultuur. Terecht dus dat Zevenaar fungeert als centrumgemeente in de Liemers!

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.zevenaar.nl

Og

og

Zevenaar

Gemeente Zevenaar


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv