www.zoeterwoude.nl
www.zoeterwoude.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude

In 1977 vierde Zoeterwoude uitbundig het 700-jarig bestaan. Dit feest was gebaseerd op het feit, dat op 1 september 1276 de naam Zoeterwoude voor het eerst in een officieel stuk werd gebruikt, namelijk in een akte, waarin Floris V, Graaf van Holland, het gebied van Zoeterwoude in leen uitgaf aan Dirk van Santhorst.

In het jaar 48 na Christus liet de Romeinse veldheer Corbulo de Vliet graven van Leiden naar Leidschendam. In deze omgeving werden dan ook sporen gevonden van de aanwezigheid van de Romeinen, en wel in de vorm van munten en aardewerk. Het is zeker, dat op dit belangrijke gedeelte van "Hollant" reeds een bescheiden bewoning aanwezig was. Na de Romeinse tijd hebben de toenmalige bewoners gevochten om het land zoveel mogelijk aan het water te onttrekken. Overigens ontstonden pas honderden jaren later de eerste dijken in het gebied. Het was in die tijd, dat de prediker Lebuïnus kwam vertellen over het christendom. Naar alle waarschijnlijkheid stichtte hij het eerste kerkje tussen de hutten in de Weipoort.

In de loop der eeuwen heeft Zoeterwoude veel geleden: de Hoekse en Kabeljauwse twisten gingen niet ongemerkt aan haar voorbij. Vooral het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 1574 maakte van Zoeterwoude één grote ashoop. De Leidenaren verbrandden alles rondom de stad om te voorkomen dat de Spanjaarden zich daar zouden verschuilen.

Honderd jaar later was Zoeterwoude een welvarend dorp. De Franse bezetting is Zoeterwoude niet onopgemerkt voorbij gegaan. De papieren in het gemeentearchief spreken hier voor zichzelf. Ook de Duitse bezetting liet haar sporen achter.

Zoeterwoude was zeer uitgestrekt en omvatte alle gronden tot aan de singels in Leiden. Een van de Zoeterwoudse burgemeesters, de heer J.H. Slicher, woonde in 1894/1895 aan de Zoeterwoudsesingel 57. De uitgestrektheid komt ook tot uitdrukking in het feit, dat Stompwijk en Zoeterwoude van 1300 tot 1610 een ambachtsheerlijkheid vormden van de Graven van Holland. Vanaf 1610 tot en met 1811 vormden zij een ambachtsheerlijkheid van de stad Leiden.

Op het uitgestrekte gebied vonden zich verschillende ridderhofsteden, buitenplaatsen en kastelen. Het waren er maar liefst 8 of 9 te weten: Boshuysen, Coebel, Cronesteyn, Cijs, Meerburg, Rodenburg of Roomburg, Rijnegom, Zwieten en met een groot vraagteken: Zoeterwoude. Een edel geslacht Zoeterwoude zou namelijk zijn zetel hebben gehad op een gelijknamig huis in het ambacht. Het is evenwel goed mogelijk, dat zij in een van de bovengenoemde huizen zetelden.

Terug naar het tegenwoordige kunnen wij stellen, dat het de charme van Zoeterwoude is, dat het jachtige en drukke leven samen wordt gebracht met de rust, kalmte en schoonheid van weleer. Het laat zijn molens draaien en zijn koeien grazen te midden van de drukke randstad. Dat het zo mag blijven is de hoop van velen, inwoners zowel als buitenstaanders.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van Zoeterwoude kan lid worden van de Stichting Oud Zoeterwoude, die via lezingen, excursies en een goed kwartaalblad inzicht geeft in al datgene wat Zoeterwoude had en gelukkig nog steeds heeft.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.zoeterwoude.nl

Og

og

Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv