Plaatsen
Bedrijfsoorten

Vakgebieden


aa automatisering algemeen
ac - CAD
ag - GIS
ah - hardware, plotters, netwerken
ai - internet
ao - opleidingen
as - software-ontwikkeling
ba bouwkunde algemeen
bb - binnenhuisarchitectuur, standbouw
bf - gebouwbeheer, facility management
bm - bouwfysica, akoestiek en milieu in de bouw
bo - gebouwontwerp, architectuur
bp - projectontwikkeling, makelaardij
bt - toeleveranciers, timmerfabrieken
bw - woningbouwverenigingen/-stichtingen
ca civiel algemeen
cg - groen, landschapsarchitectuur
ci - droge infrastructuur (wegen, spoorw., vliegv.)
ck - constructie, utiliteitsbouw, staal, beton
cl - landmeten, cartografie
cm - milieu, bodemsanering, geotechn., geohydrologie
co - offshore, zwaar staal, piping, procesindustrie
cp - prefab industrie
cr - riolering, leidingregistratie, terreinbeheer
cs - stedebouw, ruimtelijke ordening
ct - toeleveranciers civiele techniek
cv - verkeerstechniek, transport
cw - waterbouw, zware beton, grondverzet, baggeren
cy - systeembouw, steigerbouw, bekistingen
ia installatietechniek algemeen
ib - brandpreventie, beveiliging, toegangscontrole
ie - electrotechniek
is - sanitair, keukeninrichting
iw - luchtbehandeling, HVAC
oa overheid algemeen, semi-overheid
og - gemeenten
on - nutsvoorzieningen
oo - onderwijs
op - provincies
or - rijksoverheid, ministeries
pa procesindustrie algemeen
rd redacties vakbladen
sa scheepsbouw
ua uitzendbureau's, werving en selectie, detachering
vg branche-organisaties, verenigingen
wa werktuigbouw, machinebouw, motoren, pompen
wf - fijnmechanica, instrumentmakers
wl - logistieke syst., transportbanden, rollenbanen

E-mail de webmaster