abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Algemene informatie over Mechsoft

MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000

Inleiding

Al geruime tijd is MechSoft Profi een gevestigde naam in de werktuigbouwkundige CAD-wereld. De software is te verkrijgen in een aantal varianten. In dit artikel nemen we de variant voor AutoCAD LT 2000 onder de loep.
De gebruiker kan alleen met MechSoft Profi aan de slag als AutoCAD LT 2000 ge�nstalleerd is. Voor de zware broer AutoCAD 2000 is een specifieke versie beschikbaar. De installatieprocedure biedt verschillende mogelijkheden: een lokale installatie (al dan niet met de databasebestanden op de server), een lokale cli�ntinstallatie (waarbij alleen de bestanden ge�nstalleerd worden die nodig zijn om de applicatie te laten draaien) of een complete netwerkinstallatie. De gebruiker kan verder kiezen tussen een lokale licentie of een Floating licentie, die bijhoudt hoeveel licenties er gelijktijdig in gebruik zijn op de verschillende werkplekken. Bij een complete installatie wordt een kleine 200 mb aan data ge�nstalleerd op de machine.

Documentbeheer met Project


MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000 biedt meer dan alleen maar werktuigbouwkundige teken- en ontwerptools. Door middel van het automatisch ge�nstalleerde ‘Project’ kan de gebruiker alle tekeningen beheren.
Project is een programma dat buiten MechSoft/AutoCAD LT draait. Een licentie van AutoCAD LT 2000 is daarbij dan ook niet vereist. Project is het best te vergelijken met de Windows-verkenner voor wat betreft de Userinterface (Afbeelding 1).

De gebruiker kan namelijk op dezelfde wijze door de folders navigeren. Er wordt automatisch een preview getoond na het selecteren van een tekening. In deze preview is door middel van de rechtermuisknop een keuze te maken tussen het tonen van de tekening of de bijbehorende titelblokgegevens. Zo kan de gebruiker in een folder zoeken op titelblokgegevens en deze eventueel direct wijzigen. Hierbij hoeft de tekening niet te worden geopend.
Het aanmaken van nieuwe tekeningen gebeurt ook vanuit Project. Door het invullen van de naam van de tekening gaat de gebruiker automatisch terug naar AutoCAD LT. Voorwaarde is wel dat die al is opgestart. De gebruiker kan alle gemaakte tekeningen verplaatsen en kopi�ren. Ook een nieuwe folder is op deze wijze snel te maken. Voor het documentbeheer bestaan er functies om een tekening in- en uit te checken, een historielijst bij te houden en een goedkeuring te geven. Project ondersteunt verder het terugzoeken, wegschrijven of converteren van blocken, xref’s en dxf-bestanden.

Teken- en ontwerpfunctionaliteit

MechSoft LT Profi voor AutoCAD LT 2000 heeft dezelfde intelligente Toolbars als de Mechanical-producten van Autodesk. De gebruiker kan kiezen uit de Toolbars ‘tekenen’, ‘modificeren’, ‘bematen’ en ‘mechanische symbolen’. De applicatie beschikt over standaardkaders met bijbehorende titelblokken. Een dialoogvenster biedt verschillende mogelijkheden voor kaders en titelblokken. Het instellen van de schaalfactor gebeurt in dezelfde dialoogbox. Weet de gebruiker niet welke schaal hij moet gebruiken, dan kan dit automatisch worden berekend. Ook het meest optimale kader is op deze wijze te bepalen. Plaatst de gebruiker het kader, dan wordt direct gevraagd om de gegevens in te vullen voor het titelblok. Met de standaard aanwezige commando’s is een ander kader te kiezen en zijn de gegevens van het titelblok te veranderen. Het wijzigen van objecten gaat overigens sneller met de middelste muisknop. Klik hiermee op een object en MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000 zal dit herkennen en direct commando’s aanreiken.
De zogenaamde locator en navigator tonen eindpunten, middelpunten et cetera in ballonnetjes. Als de gebruiker hierop klikt, wordt de keuze gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om denkbeeldige snijpunten in combinatie met een hoek op te zoeken. Deze ontwerpfunctie was tot nu toe all��n in AutoCAD 2000 aanwezig, maar ontbreekt in AutoCAD LT 2000.
Voor het tekenen is een standaard lagenstructuur aanwezig die de gebruiker kan aanpassen. Met het desbetreffende lijncommando zijn centerlijnen, stippellijnen, contourlijnen en breuklijnen te kiezen. De lijnen worden dan direct in de juiste laag geplaatst.
Constructielijnen zijn ook aanwezig in de applicatie. Of het nu gaat om een horizontale constructielijn, een constructiecirkel of een andere variant, alle mogelijkheden zijn aanwezig. Aparte commando’s zorgen er voor dat constructielijnen te verwijderen zijn. Met het commando ‘rectangle+’ kan de gebruiker een rechthoek met afrondingen of afschuiningen tekenen. In een dialoogbox zijn dan de lengte en de breedte van een rechthoek te kiezen. Vervolgens zijn er mogelijkheden voor een eventuele afronding of afschuining, zie afbeelding 2.
Het is mogelijk te arceren onder een hoek van 45 graden en –45 graden. Verder kan de gebruiker de afstand tussen de arceerlijnen zelf bepalen. Voor het snel plaatsen van diverse teksten is de hoogte van de letters in te stellen: klein, medium of groot. Uiteraard zijn de ‘gewone’ AutoCAD LT 2000 tekstcommando’s ook beschikbaar.

Snel wijzigen

De zogenaamde ‘Modify Toolbar’ is zeer uitgebreid. Zo zijn diverse commando’s aan elkaar geplakt, bijvoorbeeld de commando’s ‘kopi�ren’ en ‘direct roteren’. Ditzelfde geldt ook voor het commando ‘move’ om te verplaatsen. De gebruiker kan kiezen tussen verplaatsen en roteren of alleen verplaatsen in de x- of y-richting. Het commando ‘offset’ is uitgebreid met een zogenaamde dubbele offset. Dit zorgt ervoor dat het geselecteerde object met de ingestelde afstand zowel naar binnen als naar buiten wordt gekopieerd.
Ook het commando voor het afschuinen en afronden van objecten heeft wat extra opties. De blockeditor is ��n van de meest krachtige edit-commando’s. AutoCAD 2000 beschikt ook over een standaard blockeditor. Deze is beschikbaar binnen MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000. Elk gemaakt block is snel te wijzigen met dit commando. Het block wordt tijdelijk geopend zodat het aan te passen is en met het commando ‘block compose’ wordt het block weer samengesteld.

Werktuigbouwkundig maatvoeren in AutoCAD LT

Het meest tijdrovende voor een werktuigbouwkundig tekenaar/ontwerper is het plaatsen van bematingen. Met Quick Dimensioning binnen MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000 hoeft de gebruiker alleen maar de geometrie te selecteren. Deze wordt vervolgens bemaat volgens de keuze die de gebruiker heeft gemaakt.
Met het commando ‘dim+’ is alles los te bematen. Dit commando herkent zelf of er een lijn of bijvoorbeeld een boog of cirkel wordt geselecteerd. Ook voor de plaatsing van halve maten is een standaardcommando opgenomen. Voor het plaatsen van radius- en diameterbematingen is er volop keuze. De gebruiker kan bepalen hoe de tekst wordt geplaatst, bijvoorbeeld aan het einde van de lijn of horizontaal. Het bematen van een afschuining kan ook in ��n keer. Door de juiste keuze te maken, kan de gebruiker zowel de hoek als de afgeschuinde lijnen tegelijk maatvoeren. Er is ook een functie om een complete plaat met gaten automatisch te nummeren. Als dit gedaan is, rolt er een co�rdinatenlijst uit. Deze is op twee manieren te wijzigen. Verplaatst de gebruiker een gat, dan wordt dit automatisch in de lijst doorgevoerd. Verandert hij de lijst, dan worden de gaten automatisch aangepast. Het plaatsen van toleranties en passingen inclusief passinglijsten is vrij eenvoudig. Het complete passingstelsel is opgenomen in de applicatie. Verandert de gebruiker een passing, dan wordt automatisch de lijst met passingen aangepast. Verder zijn er nu verschillende annotatiemogelijkheden bij het maatvoeren.

Mechanische symbolen

Uiteraard bevat een werktuigbouwkundige applicatie ook standaard werktuigbouwkundige symbolen, bijvoorbeeld ruwheidsymbolen, vorm- en plaatstoleranties, lassymbolen enzovoorts. Deze zijn met een enkele muisklik te plaatsen en eventueel aan te passen.
Voor het maken van details is een speciale functie aanwezig, die de keuze geeft tussen een rond of een rechthoekig detail. Indien de gebruiker het origineel aanpast, zijn de gemaakte details met een enkele muisklik te updaten. De onderdelen van MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000 zijn ondergebracht in ‘Unitools’ dat eventueel ook te benaderen is buiten AutoCAD LT. Binnen Unitools is het mogelijk om mechanische calculaties uit te voeren (Afbeelding 3).
Vanuit Unitools beschikt de gebruiker over de juiste normeringen en zo zijn bouten, moeren, ringen, assen enzovoorts op te halen, waarna ze te plaatsen zijn in de tekening. Hydraulische en elektrotechnische symbolen maken ook deel uit van Unitools.
Alle onderdelen die geplaatst zijn vanuit Unitools, worden voorzien van een zogenaamd infopoint dat alle informatie bevat voor de stuklijst. Eventuele eigen onderdelen zijn ook hiermee te voorzien en in te vullen door de gebruiker. Deze infopoints zijn uiteindelijk zowel automatisch als handmatig om te zetten in posnummers. Indien de gebruiker al een aantal posnummers heeft geplaatst, zijn deze horizontaal of verticaal uit te lijnen. Voor het maken van een stuklijst is het overigens niet verplicht om posnummers te plaatsen. Deze stuklijst, ofwel de BOM (Bill Of Material), is te allen tijde oproepbaar, mits deze als eerste is aangemaakt.
De gehele lay-out van de stuklijst is naar wens aan te passen. De stuklijst is overigens direct te exporteren naar Microsoft Excel of naar Microsoft Access.

Conclusie

MechSoft Profi voor AutoCAD LT 2000 is een zeer krachtige werktuigbouwkundige applicatie met een goede prijs-prestatieverhouding. Op sommige punten biedt het zelfs betere functionaliteiten dan AutoCAD 2000 (al dan niet aangevuld met Mechanical 2000).

Bron: CAD-Plaza
Meer informatie van de software-ontwikkelaars: Mechsoft


Niews rond Mechsoft


Alternatieven voor Mechsoft en Inventor
21/1/09 We hebben in Mech-Q voor 2D staaltekenwerk een heel interessant alternatief gevonden. Voor 3D modelleren en 3D printen zou u, als alternatief voor Inventor, eens kunnen kijken naar SpaceClaim

Autodesk neemt Mechsoft over
27/10/04 MechSoft is begin van dit jaar overgenomen door Autodesk en wordt verder geintegreerd met Inventor. Zie daarom verder www.autodesk.nl/inventor.

Mechsoft for AutoCAD LT 2004
24/4/03 MechSoft for AutoCAD LT 2004 voor werktuigbouwkundige toepassingen is uit en kan worden gedownload van www.mechsoft.com.

Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv