abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Algemene informatie over Microsoft Outlook

Bijlagen verwijderen van verzonden email

16/6/10 Als u een email met bijlagen wilt versturen, dan kopieert u op dat moment de bijlagen naar het te verzenden bericht. Als het bericht verstuurd is, wordt dit verplaatst naar de Outlook-map "Verzonden items", inclusief de bijlagen, die soms nogal groot kunnen zijn. Als u zo een tijdje bezig bent hebt u een enorme verzameling gekopieerde bestanden in uw map Verzonden, waardoor uw Outlook-archief onnodig groot wordt en daarmee van alles langzamer wordt, om te beginnen de backup.

Als uw Outlook-bestand (pst-bestand) de 2 Gigabyte nadert, dan wordt het zelfs onmogelijk om verder te werken. Alleen items verwijderen en comprimeren is dan nog mogelijk.

Om dit soort problemen te voorkomen is het zaak om uw Outlook-bestand schoon te houden en binnenkomende bijlagen steeds op te slaan en ze uit uw email te verwijderen. Waarschijnlijk is dat iets, wat uw gewoonte al is. Bij het verzenden van email wordt dit nogal eens vergeten, ook om dat het extra handelingen zijn waarop u niet zit te wachten. Daarom hebben we de onderstaande macro gemaakt. Deze schoont uw Verzonden items op van alle bijlagen.

Option Explicit

Sub VerzondenBijlagenVerwijderen()
 Dim outlNsp As Object, outlSentMail As Object, outlItems As Object
 Dim nAtt As Long, Antw, I, Meldingen As Boolean, N
 Meldingen = True
 Set outlNsp = GetNamespace("MAPI")
 Set outlSentMail = outlNsp.GetDefaultFolder(olFolderSentMail)
 Set outlItems = outlSentMail.Items
 For I = 1 To outlItems.Count
  N = 0
  With outlItems(I)
   While .Attachments.Count > 0
    If Meldingen Then
     Antw = MsgBox(.Subject & " - dd: " & .SentOn & vbCrLf & _
     .Attachments(1).FileName & " uit verzonden bericht verwijderen?", vbYesNoCancel, "Bijlage verwijderen?")
     If Antw = vbCancel Then Exit Sub
    Else
     Antw = vbYes
    End If
    If Antw = vbYes Then
     .Attachments.Remove 1
     N = N + 1
    End If
   Wend
   If N > 0 Then
    .Save
    If Meldingen Then Meldingen = MsgBox(N & " bijlagen verwijderd." & vbCrLf & _
    "Meer meldingen?", vbYesNo, "Meer meldingen?") = vbYes
   End If
  End With
 Next
End Sub


Bovenstaande programmacode kunt u kopiëren en plakken in een nieuwe Outlook-macro. In Outlook 2002 is dat via het menu Extra > Macro > Macro's. Geef daar eerst een macro-naam op en druk dan op Maken. Plak dan de bovenstaande code in het grote witte vlak. Druk op F5 om de macro te draaien.

Succes!
Nieuws rond Microsoft Outlook

IDEOMA Relatie leest uw email
16/6/10 Wist u dat u uw email in Outlook kunt laten verwerken door IDEOMA Relatie? We gebruiken het zelf elke dag. Door op "Email importeren" te drukken wordt het Postvak IN van Outlook ingelezen in een tijdelijk werkblad, waarin wordt aangegeven wat IDEOMA Relatie heeft herkend en wat hij ermee wil doen. Dit gebeurt op basis van door u zelf eerder aangegeven regels. Zo kunnen bijv. nieuwsbrieven worden verplaatst naar een aparte Outlook-map en de email van belangrijke afzenders worden ingelezen in de database van IDEOMA Relatie. Dit systeem is zelflerend en na enige tijd zult u merken dat u alleen nog met nieuwe afzenders bezig bent. Alle bekende afzender komen vanzelf in de database terecht. Dit is een open Access-database, waar u uw eigen toepassingen aan kunt koppelen.

Meer over IDEOMA Relatie
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv