abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Sponsor-avond over BIM bij Ballast Nedam in Nieuwegein
9/10/09 Donderdag 24 september jl. was het een avond voor de sponsors van Stumico. Van 16:00 tot 21:00 uur hadden Construsoft, Nemetschek Scia, Issue, Itannex en de Brink Groep, allen bedrijven in de ICT-branche, de gelegenheid om hun zegje te doen op BIM-gebied. Als opwarmertje hield Peter Bonsma van TNO een korte inleiding over waar we staan met BIM en dan valt op dat hij werd aangekondigd door de voorzitter Ruud van Tongeren met de opmerking "Wat BIM is weten we nu wel", hetgeen je zeker zou mogen verwachten na al die avonden die Stumico al over dit onderwerp heeft georganiseerd. Toch vond Bonsma het weer nodig om de verschillende definities van BIM te noemen: hebben we het bij BIM nu over de gegevens van een bouwwerk (def.1), over de processen in de bouw (def.2) of zijn we bezig om onze ICT-tools op elkaar af te stemmen (def.3)? Omdat er in de zaal gelukkig toch weer veel nieuwe gezichten te zien waren, denken wij dat hij er inderdaad goed aan deed deze definities nog eens te laten passeren. Het blijft ook bij zo'n magisch woord als BIM belangrijk om even te kijken of we het wel over hetzelfde hebben.

Bonsma liet ons zien hoezeer BIM anno 2009 al in internationale standaarden is terug te vinden. BIM volgens definitie 1 vinden we al heel behoorlijk terug in de IFC, de Industry Foundation Classes, waar de objecten van een bouwwerk (deur, raam, wand, etc.) op een gestandaardiseerde manier worden beschreven, inclusief hun eigenschappen. IFC biedt een informatiestructuur waardoor de verschillende gebruikers van de informatie er goed op kunnen filteren. Waar de IFC al bijna volwassen is, staat aanvullend daarop IFD (International Framework for Dictionaries), waar de naamgeving en beschrijvingen taalonafhankelijk worden gemaakt, nog volledig in de kinderschoenen. Tenslotte is er de nog jongere ontwikkeling genaamd IDM, Information Delivery Manual, waarbij men zich richt op het specificeren van het proces, hoe informatie tot stand komt en hoe het wordt gebruikt.

Verder stelt Bonsma dat de nationale standaarden volwassener zijn dan de IFC. Zo worden er met VISI al ca. 150 projecten per jaar gedaan, vnl. in de GWW-sector. Men definieert hierbij per project op een gestandaardiseerde manier de rollen per partij, hoe de partijen met elkaar communiceren en welke documentenstromen er zijn. Ook noemt hij het COINS-initiatief en geeft een aantal BIM-gerelateerde websites voor degenen die zich daar verder in willen verdiepen:
Wij voegen daaraan toe:

Vervolgens kwamen de sponsoren aan het woord.

Jan Fennema, Construsoft
Jan Fennema van Construsoft liet zien hoe Tekla Structures de IFC aankan, over een open API beschikt en koppelingen legt met SCIA Engineer (nieuw) voor het rekenen, MS Project of Primavera voor het plannen en Trimble Totalstation voor het maatvoeren. Hij vertelde dat hij voor de aannemerij nu ook functionaliteit kan bieden voor de voorbereiding, de constructieplanning en het bouwplaatsmanagement. De modellen worden steeds vaker uitgewisseld tussen constructeur, aannemer en installateur, eventueel inclusief hulpconstructies. Per type en klasse kunnen calculatiegegevens aan de objecten worden toegevoegd. Elk moment kan men alles 3D bekijken om, evt. m.b.v. clash detection, fouten te ontdekken en daarover te communiceren.

Stefan Belmans, Nemetschek SCIA
Stefan Belmans van Nemetschek SCIA deed vervolgens een kostprijsberekening m.b.v. Allplan 2009, besprak de kenmerken van een intern en extern BIM en haalde de hoeveelheden uit het 3D model. Bij het interne BIM horen vragen als "hoeveel kuub beton" en "wat zijn de diktes". Bij het externe BIM wijst hij op de afgeleide hoeveelheden t.b.v. diverse berekeningen, bijv. het gewicht, de isolatie en de steigers. Steigerbouwers willen bepaalde zaken precies weten, waar de aannemer ze slechts ongeveer nodig heeft.
Belmans liet ook zien dat niet alles in 3D hoeft te worden gemodelleerd, bijv. bij electra gooit er gewoon een typelijstje in per kamer, keuken of garage. Op die manier wordt "Design to cost" mogelijk, waarbij het wijzigen van de parameters direct door werkt naar de kosten.

John de Leeuw, Issue
John de Leeuw van Issue sprak over BIM en Duurzaam Bouwen en hoe de software van Autodesk daarbij kan helpen. De nadruk ligt hierbij op het SBIEM, wat staat voor "Simplified Building Information Energy Model". Een vereenvoudigd BIM is voldoende nauwkeurig om een goed beeld te kunnen krijgen van het gebruik van energie, water, materiaal en ruimte.
De Leeuw verwijst naar de Sustainable Design Guide van Autodesk op internet.

Open de Sustainable Design Guide van Autodesk

Autodesk heeft nu Revit Architecture SBIEM en twee aanvullende producten om het duurzaam ontwerpen te ondersteunen:
  • Autodesk Green Building Studio, voor de taxatie van het energieverbruik, de CO2 uitstoot en de herbruikbare energiebronnen en voor de optimalisatie van de CO2 neutraliteit.
  • Ecotect Analysis, voor analyses met zonwering, schaduwen en reflecties, bouwvolume, zonbelasting op gevels, akoestisch ontwerp, daglichtanalyse en visuele impact (op omgeving)
Het gerechtsgebouw in Zwolle is i.s.m. Arcadis duurzaam ontworpen met gebruik van deze software.

Zie ook de website van de Dutch Green Building Council.

Laurens Oude Lashof, Itannex
Laurens Oude Lashof van Itannex hield ons nog eens voor hoe we tot de huidige BIM-stand zijn gekomen en waarom we er allemaal zo druk mee zijn. Het begon allemaal met onze wens om de faalkosten te reduceren, een volledige coordinatie van het tekenwerk te bereiken en om zo gelijk mogelijke eindproducten te krijgen. Daarom gingen we van 2D naar 3D en verbeterden ons gereedschap, maar de verantwoordelijkheden bleven gelijk. We verbeterden de kwaliteit en haalden meer regie naar ons toe.
De faalkosten zitten momenteel vooral in de raakvlakken van de materiedeskundigheid. Alleen als we de communicatie tussen deze deelprocessen met een totaalbenadering aanpakkem kunnen we de faalkosten verder terug dringen.
Er zijn algoritmes nodig voor de interpretatie van kennis en informatie, hetgeen neerkomt op kunstmatige intelligentie. Belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied zijn Gellish en STEPlib. Gellish is een gestructureerde definitie- en opvraagtaal die door computerprogramma's eenduidig interpreteerbaar is. Daarvan is STEPlib het onderdeel waarin concepten en hun onderlinge relaties worden gedefinieerd en waarmee de objectklassen van de procesindustriestandaard ISO 15926 deel 4 zijn beschreven. In deze standaard vind je bijv. de eenduidige definities van een mand, een tas en een bak en dat hun hoofdklasse een container, een object dat andere objecten kan bevatten, is. Het zal echter nog jaren duren voordat het Gellish-woordenboek voor de bouw beschikbaar is.

... verslag wordt nog vervolgd ...

Hans Hendriks - namens de Brink-groep
... verslag volgt nog ...

Aan deze pagina wordt nog gewerkt
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv