www.reest-wieden.nl
www.reest-wieden.nl
Hoofdmenu Bouwnetwerk.com

Snelle check! Voer hieronder uw bedrijfsnaam, product of specialisme in en laat Google uw bedrijf zoeken:
Klik hier om naar de locatie te gaan met Google Earth Bezoek de locatie met Google Earth:


Klik hier om Google Earth te installeren.

Waterschap Reest en Wieden

Waterschap

Een waterschap is een overheidsorganisatie en staat op hetzelfde niveau als een gemeente. De provincie beslist hoe groot een waterschap is en wat voor taken het waterschap heeft. Reest en Wieden ligt binnen de grenzen van twee provincies; namelijk Overijssel en Drenthe.Het waterschap Reest en Wieden wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur dat eens in de vier jaar gekozen wordt. U kunt deze besturen vergelijken met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is de dijkgraaf, mevrouw M. Kool. Haar functie kunt u vergelijken met die van een burgemeester. De dijkgraaf wordt bij koninklijk besluit gekozen voor een periode van zes jaar. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. Tien leden voor de categorie ingezetenen, acht leden voor de categorie ongebouwd, vier leden voor de categorie gebouwd en drie leden voor de categorie bedrijfsgebouwd. Het algemeen bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. Het algemeen bestuur bepaalt de koers die het waterschap vaart. Vanuit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen. Uit iedere categorie een lid. Het dagelijks bestuur vergadert één keer in de twee weken en beslist over de dagelijkse gang van zaken binnen het waterschap. Het huidige bestuur is geinstalleerd op vier januari 2001. In 2005 treedt na verkiezingen een nieuw bestuur aan.

De ambtelijke organisatie is verdeeld in drie sectoren namelijk: Middelen, Waterbeheer en Zuiveringen en Emissiebeheer. Aan het hoofd van de organisatie staat de secretarisdirecteur A.K. Schuttinga. Hij is de directeur van het ‘bedrijf’ Reest en Wieden en de secretaris van het bestuur.
Het hoofdkantoor van het waterschap staat in Meppel. Daarnaast is het waterschapsgebied verdeeld in drie districten. Ieder district heeft een eigen kantoor. Deze kantoren kunt u vinden in Beilen, Rogat en Steenwijk. Bij deze kantoren kunt u terecht met vragen en/of klachten over peilbeheer, schouw, vaarwegbeheer, vergunningen en beheer en onderhoud van de watergangen en waterkeringen.

Hier uw referentieprojecten? Klik hier voor meer informatie. Het is gratis tot 2011, zonder verplichtingen.

Button Soort Vakg. Plaats Korte omschrijving

www.reest-wieden.nl

Ow

ca

Meppel

Waterschap


Alternatief voor AutoCAD
GstarCAD kost slechts 650,-- ex.BTW incl. 1 jaar websupport. Probeer nu!
www.ideoma.nl

Relaties beheren? Klik hier!
Documenten beheren? Klik hier!
Projecten bewaken? Klik hier!
Hoeveelheden bepalen met CAD
Hoeveelheden
Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2010 IDEOMA intelligent systems bv